என் சிந்தனையில் விளைந்த செங்கரும்புத் தீம்புழல்கள் ! !

வெள்ளி, 27 ஆகஸ்ட், 2021

(004) ஒளிப்படத்து மன்னன் முத்துசாமிக்கு !

கள்ளிருக்கும் பூவளர்த்த கண்களிது !


                                        கொல்லிமலைத் தேனெடுத்த

                                         ..........நெஞ்சமிது !

                                         கள்ளிருக்கும் பூவளர்த்த

                                        ..........கண்களிது !

                                          வில்பறக்கும் வேகமதை

                                          ..........வெல்லுமிது !

                                           சொல்வடிக்குபோது நெஞ்சம்

                                           ..........துள்ளிடுது !

 

                              ..........ஒளிப்படத்து மன்னன்.........    

                                     ..........முத்துசாமிக்கு..........

                            .........பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் !..........

-----------------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை,


சந்தத் தமிழன் எழில் வேந்தன்

ஆட்சியர்,

“எழில்வேந்தன்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, மடங்கல் (ஆவணி)06]

{22-08-2021}  

-----------------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக