என் சிந்தனையில் விளைந்த செங்கரும்புத் தீம்புழல்கள் ! !

வெள்ளி, 27 ஆகஸ்ட், 2021

(002) போராட்டம் இல்லாத நாள் எனக்கு வேண்டாம் !

 எனக்கு வேண்டாம் !

                                        போராட்டம் இல்லாத

                                         .....நாளெனக்கு வேண்டாம் !

                                        பொங்கிவரும் தமிழின்றி

                                        .....நினைவெனக்கு வேண்டாம் !

                                         தாலாட்டக் கவியில்லாக்

                                          .....களமெனக்கு வேண்டாம் !

                                          சந்தப்பணி செய்யாத

                                          .....சிந்தனையும் வேண்டாம் !

                                          மாவாட்டும் செயல் போலே

                                          .....பகைநினைப்பு வேண்டாம் !

                                          மதுவெல்ல நட்பிருக்கு

                                          .....வேறொன்று வேண்டாம் !

                                          காலாட்டி வாழ்கின்ற

                                           .....சோம்பல்சுகம் வேண்டாம் !

                                          கைகட்டிப் பைகட்டும்

                                          .....பெருநிதியம் வேண்டாம் !

------------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

சந்தத் தமிழன் எழில் வேந்தன்

ஆட்சியர்,

“எழில்வேந்தன்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, மடங்கல் (ஆவணி)06]

{22-08-2021}

--------------------------------------------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக