என் சிந்தனையில் விளைந்த செங்கரும்புத் தீம்புழல்கள் ! !

வெள்ளி, 27 ஆகஸ்ட், 2021

(004) ஒளிப்படத்து மன்னன் முத்துசாமிக்கு !

கள்ளிருக்கும் பூவளர்த்த கண்களிது !


                                        கொல்லிமலைத் தேனெடுத்த

                                         ..........நெஞ்சமிது !

                                         கள்ளிருக்கும் பூவளர்த்த

                                        ..........கண்களிது !

                                          வில்பறக்கும் வேகமதை

                                          ..........வெல்லுமிது !

                                           சொல்வடிக்குபோது நெஞ்சம்

                                           ..........துள்ளிடுது !

 

                              ..........ஒளிப்படத்து மன்னன்.........    

                                     ..........முத்துசாமிக்கு..........

                            .........பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் !..........

-----------------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை,


சந்தத் தமிழன் எழில் வேந்தன்

ஆட்சியர்,

“எழில்வேந்தன்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, மடங்கல் (ஆவணி)06]

{22-08-2021}  

-----------------------------------------------------------------------------------------

(003) போராட்டம் எனக்கொன்றும் புதிதல்ல !

நான்பெற்ற இன்பங்கள் என்சொல்ல ? 


                                        போராட்டம் எனக்கொன்றும்

                                        .....புதிதல்ல ! - நெஞ்சம்,

                                        புண்படாத நாளெல்லாம்

                                        .....எனதல்ல !

                                         நன்மைசெய்து பெற்றதுன்பம்

                                         .....சிறிதல்ல ! -  அதில்

                                          நான்பெற்ற இன்பங்கள்

                                          .....என்சொல்ல ?

                                          பகைக்கின்ற மனிதர்கள்

                                          .....குடிகொள்ளநெஞ்சில்

                                          பங்குவைத்தேன் கருணையெனும்

                                           .....மொழிதுள்ள !

                                           துரோகங்கள் சூழுவதும்

                                            .....இன்றல்ல -  அவை

                                            சூழாமல் பெறுவதெல்லாம்

                                             .....சுகமல்ல !

---------------------------------------------------------------------------------

 ஆக்கம் + இடுகை,

சந்தத் தமிழன் எழில் வேந்தன்

ஆட்சியர்,

“எழில்வேந்தன்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, மடங்கல் (ஆவணி)06]

{22-08-2021}

------------------------------------------------------------------------------

(002) போராட்டம் இல்லாத நாள் எனக்கு வேண்டாம் !

 எனக்கு வேண்டாம் !

                                        போராட்டம் இல்லாத

                                         .....நாளெனக்கு வேண்டாம் !

                                        பொங்கிவரும் தமிழின்றி

                                        .....நினைவெனக்கு வேண்டாம் !

                                         தாலாட்டக் கவியில்லாக்

                                          .....களமெனக்கு வேண்டாம் !

                                          சந்தப்பணி செய்யாத

                                          .....சிந்தனையும் வேண்டாம் !

                                          மாவாட்டும் செயல் போலே

                                          .....பகைநினைப்பு வேண்டாம் !

                                          மதுவெல்ல நட்பிருக்கு

                                          .....வேறொன்று வேண்டாம் !

                                          காலாட்டி வாழ்கின்ற

                                           .....சோம்பல்சுகம் வேண்டாம் !

                                          கைகட்டிப் பைகட்டும்

                                          .....பெருநிதியம் வேண்டாம் !

------------------------------------------------------------------------------------------

ஆக்கம் + இடுகை,

சந்தத் தமிழன் எழில் வேந்தன்

ஆட்சியர்,

“எழில்வேந்தன்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, மடங்கல் (ஆவணி)06]

{22-08-2021}

--------------------------------------------------------------------------------------

ஞாயிறு, 22 ஆகஸ்ட், 2021

(001) நன்றி ! நன்றி ! நன்றி !


----------------------------------------------------------------------------------------

இந்த வலைப்பூவை 

உருவாக்கி எனக்களித்த  என் முன்னவர் (SENIOR),  

ஓய்வு பெற்ற ஆட்சி அலுவலர்

ஐயா, திரு.வை.வேதரெத்தினம் அவர்களுக்கு 

என் நெஞ்சார்ந்த நன்றி மலர்களைக் 

காணிக்கையாக்குகிறேன் !
 ----------------------------------------------------------------------------------------

அன்புடன்,

சந்தத் தமிழன் எழில் வேந்தன்

ஆட்சியர்,

“எழில்வேந்தன்” வலைப்பூ,

[தி.ஆ: 2052, மடங்கல் (ஆவணி)06]

{22-08-2021}

-----------------------------------------------------------------------------------------